Etapy projektu

 Część koncepcyjna:

     Pierwszym etapem projektu jest spotkanie z klientem oraz zapoznanie się z jego oczekiwaniami, zarówno wobec funkcji jak i estetyki. W przypadku obiektów mieszkalnych dodatkowym czynnikiem uwzględnianym w projekcie jest styl życia przyszłych domowników. Drugim etapem jest dokładna inwentaryzacja stanu istniejącego obiektu, co jest podstawą dalszego opracowania. Trzecim etapem są spotkania podczas których odbywa się prezentacja  koncepcji aranżacji wnętrza i nanoszenie ewentualnych poprawek przy stałej konsultacji z klientem. Projekt koncepcyjny kończy się w momencie pełnej akceptacji przez klienta.

 Część wykonawcza:

     Jest to wspólny dobór poszczególnych elementów wyposażenia oraz dokumentacja techniczna dla wykonawców w formie rzutów, kładów ścian, zestawień ilościowych i materiałowych, katalogów użytych w projekcie elementów.

 Na całość projektu składają się:

  • wizualizacje zaprojektowanych wnętrz
  • dokumentacja techniczna
  • prezentacja lub wspólny dobór materiałów w punktach sprzedaży
  Konsultacja
     Jest to pojedyncze, kilkugodzinne spotkanie u klienta, mające na celu pomoc w doborze niektórych elementów wystroju wnętrza takich jak: kolorystyka, meble i ich układ, dobór opraw oświetleniowych, rozwiązań materiałowych oraz rodzaju posadzek. Dzięki tej usłudze można w prosty i szybki sposób nadać indywidualny charakter wnętrzu.
 
  Nadzór autorski
     Usługa polegająca na stałym kontakcie pomiędzy wykonawcami a projektantem i inwestorem w celu nadzoru postępu prac wykonawczych oraz ich zgodności z projektem.